ที่สุดในโลก

posted on 15 Jan 2009 10:03 by pattarapol23

ที่สุดในโลกด้านสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ

สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เสือซีต้า
สัตว์ที่หนังหนาที่สุดในโลก แรด
นกที่บินเร็วที่สุดในโลก นกอินทรีย์
นกที่ตาไวที่สุดในโลก แร้ง
นกที่มองเห็นได้ไกลที่สุดในโลก เหยี่ยว
นกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นกกระจอกเทศ
นกที่ตัวเล็กที่สุดในโลก นกฮัมมิ่ง
สัตว์ที่ถือว่ามีพลังอำนาจมากที ่สุดในโลก สิงโต
สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้าง
สัตว์ที่คอย่าวที่สุดในโลก ยีราฟ
สัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลก เต่า
สัตว์ป่าที่สายตาสั้นและดุร้ ายมากที่สุดในโลก แรด
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ปลาวาฬ
สัตว์ที่จมูกใหญ่ที่สุดในโลก ช้าง
สัตว์ที่มีมากที่สุดในโลก แมลง
ไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก ไก่เล็กฮอร์น
นกที่อายุยืนที่สุดในโลก กา
งูที่พิษร้ายที่สุดในโลก งูจงอาง
ลิงที่คล้ายคนมากที่สุดในโลก ลิงกอริลลา,ลิงอุรังตุกัง
ต้นหญ้าที่สูงที่สุดในโลก ต้นไผ่
ไม้ที่ดีที่สุดในโลก ไม้สัก
สิ่งที่กว้างที่สุดในโลก จักรวาล
สิ่งที่เล็กที่สุดในโลก อิเลคตรอน
ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด ดาวพฤหัส
ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่ สุด ดาวศุกร์
ดาวที่มีแสงสว่างมากที่สุด ดาวซิริอุส
ธาตุที่เบาที่สุดในโลก ไฮโดรเจน
ก๊าซที่หนักที่สุด ก๊าซเรดอน
ธาตุที่มีมากที่สุดในโลก ออกซิเจน
ธาตุที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เรเดียม
ประเทศที่ผลิตระเบิดปรมณูเป็ นชาติแรก

สหรัฐอมเริกา

ที่สุดในโลกด้านสิ่งก่อสร้าง
เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์
ในสหรัฐอเมริกา
น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก น้ำพุที่สวนสาธารณะ
เยลโลว์สโตน ในสหรัฐอเมริกา
น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก น้ำตกแอลเจลไน
สูง 3212 ฟุต
น้ำตกที่สวยที่สุดในโลก น้ำตกไนแองการา
อยู่ระหว่างแคนาดากับสหรัฐฯ
อุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงค์แมนฮัตตัน ยาว 2700 ฟุต
อยู่ในสหรัฐอเมริกา
อุโมงค์ในภูเขาที่ยาวที่สุ ดในโลก อุโมงซิมปลอน ในเทือกเขาแอลป์
ยาว 2145 ไมล์
วังที่ใหญ่ที่สุดในโลก วังวาติกัน ในกรุงโรม
พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส
พระราชวังที่ตั้งอยู่สูงที่สุ ดในโลก พระราชวังโปลาทา ในธิเบต
สูง 11830 ฟุต
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก British Museum ในอังกฤษ
สิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลก ทัชมาฮาล ในอินเดีย
กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก กำแพงเมืองจีน ยาว 1400 ไมล์
สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุกในโลก ปิรามิดที่เมืองเกิซย์ อียิปต์
รัฐสภาที่งามที่สุดในโลก รัฐสภาแห่งขาติฮังการี กรุงบูดาเปสต์
อนุสาวรีย์ที่สวยงามที่สุดในโลก อนุสาวรีย์ทัชมาฮาล ในเมืองอัคระ
ประเทศอินเดีย
สุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก สุสานของ ดร.ซุนยัดเซน
หอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอประชุมองค์การสหประชาชาติ
กรุงนิวยอร์ค อเมริกา
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอเอฟเฟล หอโตเกียว ประเทศญี่ปุน
หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอปาโลมาร์ ในสหรัฐอเมริกา
หอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิกาบิกเบล กรุงลอนดอน
หอที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุ ดในโลก
หอเอนที่เมืองปีซ่า ประเทศอิตาลี

ที่สุดในโลกด้านประเทศหรืออารยธรรม

ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทวีปเอเซีย

ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก ทวีปออสเตรเลีย
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ัรุสเซีย
เนื้อที่ 47,800,500 ตารางไมล์
ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก โมนาโค
เนื้อที่ 0.50 ตารางไมล์
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุ ดในโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน
1228 ล้านคน ในปี 1994
ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุ ดในโลก วาติกัน
ประมาณ 800 คน
มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก แปซิฟิค
มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก อาร์คติก
ทวีปที่ร้อนที่สุดในโลก อัฟริกา
ทวีปที่เย็นที่สุดในโลก แอนตาร์ติก
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลจีน
ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรุสเซีย
ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก ทะเลสาปสุพีเรีย
ในสหรัฐอเมริกา
ทะเลสาปน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรุสเซีย
ทะเลที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาปไบคาล ในรุสเซีย
ทะเลที่อยู่สูงที่สุดในโลก ทะเลสาปอัสกาลชิน ในธิเบต
แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก แม่น้ำอเมซอน
ในทวีปอเมริกาใต้ 270 ไมล์
แม่น้ำที่เกิดอุทกภัยมากที่สุ ดในโลก แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน
คาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาบสมุทรอาหรับ
คลองที่ยาวที่สุดในโลก คลองยุ่นฮ้อ ยาว 700 ไมล์
คลองที่สำคัญที่สุดในโลก คลองสุเอช ในประเทศอียิปต์
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกาะกรีนแลนด์
840,000 ตารางไมล์
แก่งบ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปากน้ำคงคา ในประเทศอินเดีย
เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก เทือกเขาหิมาลัย ชื่อเอเวอเรสต์
สูง 29142 ฟุต
เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาแอนดิส
ที่ราบที่สูงที่สุดในโลก ที่ราบปาร์มี ประเทศธิเบต
ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟโมนนาลาว ในฮาวาย
สูง 13675 ฟุต
ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ภูเขาไฟฟูจิยามา ในญี่ปุ่น
สูง 12389 ฟุต
ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุ ดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศที่เป็นหลังคาโลก ประเทศธิเบต
ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่ สุดในโลก ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก ประเทศฟิลิปปินส์
7100 เกาะ
ทวีปที่มีคนผิวดำมากที่สุดในโลก อัฟริกา
มหาสุมทรที่มีเรือสินค้าผ่านมากที่สุดในโลก มหาสมุทรแอตแลนติก
ทวีปที่มีคนผิวเหลืองมากที่สุ ดในโลก เอเซีย

เครดิต by www.baanjomyut.com/

edit @ 15 Jan 2009 23:40:43 by safecup

Comment

Comment:

Tweet

สวัดดีค่ะ เรื่องแค่นี้จะคิดเองได้ไง เอ ความรู้หรือลอกจากในเน็ตค่ะ
มีแต่คนกดไล้นว่าสุดยอด
และจะคิดเองได้ไงแยะขนาดนี้รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ 
question question question แบรๆๆๆๆๆๆๆๆ5555

#15 By เด็กรู้ทุกเรื่องอย่าหลบหนี (171.96.244.107|171.96.244.107) on 2014-12-28 11:18

ยานที่ขึ้นไปดวงจันทร์รำแรก
ชื่อยาน  โอบิโร่ ใช่ไหมค่ะsad smile confused smile

#14 By เด็กน้อยช่างสังเกต (171.96.244.107|171.96.244.107) on 2014-12-28 11:09

confused smile confused smile ก็อยากรู้ว่าอะไรใหญ่ที่สุดในจักวาลembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#13 By ขวัญน้อยๆ (171.96.244.107|171.96.244.107) on 2014-12-28 11:00

เอ่อ สิ่งที่กว้างที่สุด"ในโลก" = จักวาล 
= ="

#12 By nonhowtheway (103.7.57.18|27.130.131.91) on 2012-05-18 00:23

confused smile confused smile confused smile

#11 By genting club (61.19.66.199) on 2012-02-11 13:51

สุดยอดปายเลย มีแต่ความรู้ทั้งนั้น....big smile big smile big smile

#10 By zuu zue (119.31.44.191) on 2010-07-21 18:02

รู้สึกเหงามากเลย คิดอะไรไม่ออก ไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไรดี

#9 By AI (58.10.128.86) on 2010-06-30 12:46

ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกคือ ไนโตรเจน น่ะครับ

#8 By ... (112.142.53.94) on 2010-05-03 22:02

#7 By ปัญญา (115.67.253.28) on 2010-02-16 14:02

ให้ความรู้เยอะดีจังคับ
big smile big smile

#6 By .๐oO_.\/.!.[].|_./\_Oo๐. on 2009-01-31 13:30

บล็อกนี่ให้ความรู้ดี มี MV ด้วยดีจัง สุดยอด.....confused smile confused smile

#5 By ดิ๊บ on 2009-01-22 09:37

เรื่องน่าสนใจดีนะ

#4 By on 2009-01-22 09:36

ความรู้ทั้งนั้นเลยสุดยอดๆๆๆ
สวัสดีครับทุกคน
ไม่มีอะไรจะบอกครับ
อยากขออะไรซักอย่าง
ไม่ได้ขออะไรมากครับ
ขอแค่เม้นเยอะๆ

.......บาย.......

#2 By safecup on 2009-01-15 10:17